Vad är automatverifikat?

Vi tillhandahåller en tjänst där du bokför en verifikation eller en leverantörsfaktura en gång - för att sedan skickas ut på fasta intervall automatiskt. Systemet är idag helintegrerat med Fortnox och du bestämmer själv hur ofta ett verifikat eller en leverantörsfaktura ska konteras.

Varför är det bra?

Många av oss som arbetar med bokföring gör samma arbete om och om igen. Nu sparar vi tid genom att låta Automatverifikat skicka ut verifikaten regelbundet medan vi kan fokusera på att skapa mervärde för våra kunder

Gör aldrig något mer än en gång - säkerställ istället kvalité och service mot era kunder

Hur gör jag?

Du loggar enkelt in på AutomatVerifikat.se och kopplar sedan ditt Fortnoxkonto till vårt system med hjälp av en API-nyckel. Därefter genomför du konteringen av verifikatet eller leverantörsfakturan och kopplar eventuella underlag till konteringen. I vissa fall kan du behöva koppla underlagen direkt i Fortnox varje månad men det är fortfarande ett kraftigt reducerat arbete mot att göra konteringen - och det kräver inte samma kompetens.

Funktioner


Följande möjligheter finns med Automatverifikat.se