Version 2020-09-24

Villkor


Nedan följer villkor för användningen av tjänsten automatverifikat.se.
Tjänsten tillhandahålls av Sense4 Software AB med organisationsnummer 559138-8656.

Priser

Aktuella priser specificeras alltid i användarens prenumerationöversikt.

Priser för extra tillval skiljer sig baserat på vilket grundpaket som tillämpas.

Varken avtalslängd eller uppsägningstid förekommer - du betalar bara för det du nyttjar.

1 användare, 1 klient och 1 verifikat är i paket kostnadsfri inkluderat

Licenser

Tjänsten bygger på licenser för Fortnox Klienter (Klienter), Användare och Verifikationer. Vid registrering av konto för första gången skapas ett Företag (Företaget).

Överskrids någon av gränserna till följd av användning av tjänsten läggs tillval till automatiskt. Exakt nyttjandegrad finns i prenumerationsöversikten på kontot.

Definitioner

  • Klienter: Aktivt ansluta klienter från Fortnox.se med API nyckel

  • Användare: Anslutna användare till AutomatVerifikat.se genom Företaget

  • Verifikat: Antalet automatiska verifikat som genererats under en kalendermånad

Du betalar endast för de licenser som nyttjas och faktureras månadsvis i efterskott.
Ingen avtalstid eller uppsägningstid tillämpas.

Godkännande av villkor

Villkoren godkänns varje gång en inloggning sker. Länk till villkoren finns i Googles inloggningsruta. Villkoren kan ändras löpande och villkorsversion återfinns på villkorsidan.

Firmateckning & Fullmakt

Den person som för Företagets räkning beställer tjänsten skall för beställaren inneha firmateckning alternativt fullmakt för inköpet. Bestridande av beställning skall ske i samband med fakturering.

Betalningsvillkor

För tjänsten tillämpas betalningsvillkor om 10 kalenderdagar. Administrationen handläggs av och fakturan betalas till Fortnox Finans. Försenad betalning föranleder tillfällig avstängning.

Du kan enkelt följa kostnaden för användningen både på månadsnivå så väl som det löpande användande.
Du kan fritt upp och nedgradera paket och extra licenser efter dina behov - när du vill.

SLA

Ersättning till följd av driftavbrott eller på grund av efterföljande konsekvenser av ett driftavbrott ersätts ej. Status för klienter och verifikationer tillhandahålls av systemet. Ersättning till följd av ren förmögenshetsskada eller merarbete utgår ej.

Avstängning av tjänst

Tjänsten stängs av vid obetald faktura kalenderdag 14 från utfärdandet. Automatiska verifikationer fortgår dock i 30 kalenderdagar. Obetald faktura i 60 dagar föranleder fullständig radering av kontot och en kreditering av utfärdade obetalda fakturor och företaget stängs av från framtida bruk av tjänsten.

Rabatter

Rabatter, kampanjer och erbjudande kan utfärdas i utbyte mot förändring av villkor. Exempelvis kan paket bindas i 12 månader mot en fast rabatt om en procentsats. Om summan av rabatter överskrider summan för tjänsten återbetalas inga medel - istället summeras betalning till 0 kr

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter genom vår personuppgiftspolicy här.

Marknadsföring

Genom inloggning i detta system samtycker du till att vi får rätten att lämna erbjudande och marknadsföra digitala tjänster som Sense4 Software AB erbjuder. Du kan när som helst avsluta e-post meddelanden direkt i ett marknadsföringsmejl.